Asennus

  1. Kiinnitä kaihdin paikalleen neljällä ruuvilla. Jos kaihdin koskettaa lasia, käytä päätyjen alla korotuspaloja. Aseta ruuvit reikiinsä pitämään korotuspaloja paikoillaan asennuksen aikana.
  2. Kiinnitä ohjainsiimat ikkuna-aukon alareunaan pystysuoraan siten, että ne eivät jarruta kaihtimen liikettä.
  3. Vedä kuulaketju suoraksi ketjunkiristimen avulla ja kiinnitä ketjunkiristin ruuvilla ikkunan pokaan.
    Huomautus: Kuulaketju on vakiomittainen (70 cm). Asenna ketjunkiristin ketjulenkin päähän niin, että ketjulenkki on aina kireällä.
  4. Paina peitelevyt paikoilleen yläkotelon päihin.